Půjčovna lešení Lounsko - Postoloprty

Podmínky pronájmu lešení

Při jednání s našimi klienty upřednostňujeme individuální přístup a v maximální míře vycházíme vstříc jejich požadavkům. Na lešení, které svým klientům předáváme po realizaci poskytujeme pravidelné kontroly a revize stavu.

Rámové lešení

Poradenství v oblasti realizace lešení

Kompletní poradenství je zdarma. Uskutečňuje se prostřednictvím našich odborně proškolených spolupracovníků.

Cenová nabídka

Kalkulace ceny a zaměření je zdarma. K ceně je také připočítána doprava na místo určení, odborná montáž a demontáž.

Doprava

Doprava lešení na místo, které určí zákazník, probíhá našimi dodávkovými vozy.

Obchodní a technické podmínky pronájmu lešení:

 • Lešení je předáno v kompletním stavu dle montážního předpisu.
 • Nedílnou součástí předávacího protokolu je soupis dílů lešení na akci.
 • Rámové lešení provádíme dle ČSN 738101, ČSN 738106, ČSN EN 12810, ČSN EN 12881 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Rámové lešení smí být použito jako pracovní lešení třídy 3 podle ČSN 738111.
 • Rámové lešení smí být použito pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
 • Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
 • Mimo pravidelné prohlídky provádí objednatel denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.).
 • Konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
 • Na lešení nesmí být zřizovány skládky materiálu.
 • Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny.
 • Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel.
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do zhotovitelem předané lešeňové konstrukce (vyjímání lešeňových tyčí, kotev, ztužidel, zarážek apod.)
 • Je zakázáno připevňování jakékoliv další lešeňové konstrukce (trubky, spojky apod.) nebo jiných stavebních zařízení (vrátky, shozy, výtahy, plachty, sítě apod.). To lze pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.
 • Rámové lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od malt, lepidel, barev apod.

 

Mgr. Milan Tišák
Revoluční 435
439 42 Postoloprty

Mobil: 774 100 277
E-mail: miltis@seznam.cz

Design a realizace: i-servis.cz   

NAVRCHOLU.cz